با تو نیستم

 


تو نخوان

با خودم زمزمه میکنم
.
.
.
من خوبم ....من آرامم......من قول داده ام

فقط کمی


تو را کم اورده ام

/ 3 نظر / 6 بازدید
پرتو

وقتی شب از کوچه رد شد حکم خنده تا ابد شد وقتی گل صد تا سبد شد یاد من باش یاد من باش[گل]

کمیل

مثل من از درد عشق مینویسی راستش امسال ولنتاین هیشکی بهم تبریک نگفت بیاده سال قبل داشتم دیونه میشدم اما سوختم...[ناراحت] بیخیالش... ممنون که بهم سر زدی...

کمیل

اگر خوابم اگر بیدار اگر مستم اگر هوشیار مرا یارای بودن نیست تو یاری کن مرا ای یار...