پر

×× کلاغ پـَر . . . ؟

×× نه

×× کلاغ را بگذاریم برای آخر

×× . . .

×× نگاهت پـَر

×× خاطراتت هم پـَر

×× . . .

×× صدایت ؛ پـَـــر

×× کلاغ پـَر . . . ؟

×× نه ؛ کلاغ را بگذاریم برای آخـــر

×× جوانی ام پـَر

×× خاطراتم پــَر

×× من هم . . . پــَـــــر

×× حالا

×× تو مانده ‌ای و کلاغ ؛

×× که هیــــــــــــچ وقت به خانه اش نرسید...

/ 3 نظر / 4 بازدید
یداله

در يک بسته4 غنچه گل آتشين[گل][گل][گل][گل] برات فرستادم روزي يکدونشه نگاه کن و يه دعا خير واسم بکن و هر وقت تموم شد بدون عيده و من اولين نفري بودم که گفتم عيدت مبارک اگه دوس داشتي يه سر بهم بزن و نظر تو بگو موفق باشي

یداله

سلام[گل] ممنون که بهم سر زدی موفق باشی[گل]