14

گــاهــــی دِلَـم مــیـخـواد یـــکـی اَزَم اِجـازِه بـــخـواد ؛

کِـه بـیـاد تـو تَـنــــهـایـیــــم ....

وَ مَــن اِجـازه نَـدَم ! وَ اون بــی تَـفـاوُت بـه مُـــخــالِـفَــتَـم

بـیــــاد و آروم بَـغَــــلَــم کُــنِــه و بــگـه :

مَــگِــه مَـن مُــردَم کِـــه تَـــنـــهـــا بــمـــونـــی ... !!!

/ 6 نظر / 37 بازدید

شب است شبي آرام و باران خورده و تاريك كنار شهر بي غم خفته غمگين كلبه اي مهجور به كرداري كه گويي مي شود نزديك درون كومه اي كز سقف پيرش مي تراود گاه و بيگه قطره هايي زرد زني با كودكش خوابيده در آرامشي دلخواه دود بر چهره ي او گاه لبخندي كه گويد داستان از باغ رؤياي خوش آيندي نشسته شوهرش بيدار ، مي گويد به خود در ساكت پر درد گذشت امروز ، فردا را چه بايد كرد ....(اخوان ثالث ).......زیبا ودلنشین وجذاب نوشته ای ......(پاییزفصل زیبا ).....[گل][گل][گل].......paez2012.persianblog.ir [گل]

عسل

عسل:اجازه گلنش جون؟ گلنوش :نه! عسل:(بی توجه به گلنوش)بغلش کرد و گفت: مگه من مردم که تو تنها بمونی!!!!!!!!![هورا]

عسل

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] گروه سرود ماچ

دیونه

سلام وبت خیلی قشنکه اگه دوست داری بلینکیم خبر بده به ما هم سر بزنید نظر بدید