دلم میخواد

گاهی وقتها دلم میخواهد بگویم:


من رفتم ؛ باهات قهرم ، دیگه تموم !


دیگه دوستت ندار...م .....


وچقدر دلم میخواهد بشنوم:


کجا بچه لوس !؟


غلط میکنی که میری .....


مگه دست خودته ؟ رفتن به این راحتی نیست !اما .... نمیدانم چه حکمتیست که آدمی ؛


همیشه اینجور وقتها


میشنود :


به جهنم ... !!!

/ 3 نظر / 7 بازدید
amir

slm aliiiiiiiiiiiiiiie [گل]

کمیل

کجا؟؟؟؟؟؟؟؟ مگه دست خودته به این راحتی میخوای بری بشین سر جات تو هیجا نمیری[عصبانی] واقعا شنیدن این کلمه خیلی سخته[ناراحت]