5

تو کیستی؟

هان؟

یادم آمد...

...

تو همانی که روزی با پاهایت آمدی


و نماندی و رفتی!!!

و من...

من همانم


که روزی با دلم آمدم و ماندم و ماندم

/ 0 نظر / 34 بازدید