زمستان امده است...

خسته ام!میخوابم...

بهار که آمد..

پیله ام را میشکافم..

تا با پر های خیس..

دوباره عاشقت شوم...!/ 3 نظر / 5 بازدید
کمیل

دوباره و دوباره و دوباره... جالب بود[تایید]

کمیل

دوباره و دوباره و دوباره... جالب بود[تایید]

کمیل

دوباره و دوباره و دوباره... جالب بود[تایید]